Beyond Whitening Accelerator s revoluční technologií Light Bridge poskytuje vynikající výsledky bělení za 30 – 45 minut ve srovnání s jinými akcelerátory (plazmové lampy, LED nebo diodové lasery), které trvají 90 minut. Zkrácení času potřebného k bělení je dosaženo kombinací intenzívního světelného výkonu a pokročilé optické filtrace.

Speciální halogenová žárovka o výkonu 150 W vysílá světlo o vysoké intenzitě přes optickou soustavu čoček a 12 000 optických vláken (optický filtr), který odstraňuje všechny škodlivé ultrafialové a infračervené paprsky a propouští jen modré světlo o vlnové délce 480 – 520 nanometrů. Tato vlnová délka se ukázala být optimální z hlediska zrychlení bělícího procesu. Zkracuje čas potřebný k bělení o 50 %.

Pacient není vystaven UV záření a vysoké teplotě, která může způsobit popáleniny měkkých tkání v ústech, zvýšení citlivosti zubů, nebo dokonce poškození zubní dřeně, či vznik bílých skvrn na povrchu zubů.

Postup bělící procedury

Krok 1:
Zubář provede dúkladné vyšetření dutiny ústní a připraví ve spolupráci s pacientem individuální plán bělení, pro její/jeho konkrétní situaci.
Krok 2:
Aplikuje ochranný krém na rty a nasaďte BEYOND® FlexiBlue rozvěrač úst a ochranné brýle. Určí současnou barvu zubu
Krok 3:
Aplikuje BEYOND® BlueSeal gingivální masku. Osvětlí polymerační lampou
Krok 4:
 
Nasadí míchací koncovku na stříkačku bělícího gelu
Krok 5:
Aplikuje 2-3 mm vrstvu BEYOND® II Whitening Gel na suchý povrch zubu
Krok 6:
Umístí BEYOND® Whitening Accelerator lampu v 90° úhlu k zubům pacienta a stlačí tlačiítko” Start” na spuštění 10-minutového cyklu. Celkem udělá 3 10-minutové cykly
Krok 7:
Po ukončení posledního 10-minutového cyklu, odstraňí zbytky gelu, ochrannou gingivální bariéru, rozvěrač úst, vatové válečky, ochranné brýle a požádá pacienta, aby si vypláchl dúkladně ústa vodou.Ukaže pacientovi její/jeho barvu zubů.

 

Posted in All