Zubní implantát je umělá náhražka vlastního zubu, která je vpravena do ústní dutiny na místo původního zubu a plní jeho funkci. Dříve se používaly tzv. čepelkové implantáty, dnes se dává přednost válcovým titanovým implantátům se závitem.

Naše klinika “Avicenna-Dent” používá nejmodernější implantáty značky ROOTT. ROOTT je světový leader v implantologii a estetické stomatologii.

  • Jako první, zubní implantát  se zavádí operativně na běžném zubolékařském křesle v místním znecitlivění, zaručujícím zcela bezbolestný průběh. Pacient by se měl vyvarovat tvrdým potravinám (jako je led, tvrdé bonbony, apod.), které mohou vést k poškození náhrady.
  • Potom implantát se nechá vhojit po dobu 3- 6 měsíců a po tuto dobu je celý implantát schován pod sliznicí dutiny ústní,takže není vidět . Vhojovací období slouží k tomu,aby se implantát pevně spojil s kostí.
  • Po uplynutí vhojovacího období se vytvoří ve sliznici nad implantátem drobné okénko a jím se k implantátu přišroubuje malý titanový váleček,který již vyčnívá do úst a obvykle nijak nepřekáží. Za dva týdny jej vyměníme za definitivní titanový pilíř a na tento pilíř se již zhotoví zubní náhrada.V některých případech se však může od vhojovacího období zcela upustit a implantát se zavádí ihned po extrakci zubu a přímo se na něj zhotoví zpravidla provizorní zubní náhrada.

Vhodným kandidátem pro implantaci je téměř každý, kromě pacientů s některými chronickými či systémovými onemocněními (např. diabetes) a těžkých kuřáků. Kouření totiž zvyšuje teplotu v dutině ústní a může snížit pravděpodobnost úspěšnosti implantace. Metoda taktéž není vhodná pro děti a dospívající, u kterých ještě nebyl ukončen kostní růst. O vhodnosti implantace rozhoduje zubní lékař specialista na základě informací z rentgenového snímku (případně CT) a dalších skutečností. K provedení úspěšné implantace je nezbytné, aby denzita čelistní kosti byla dostatečně kvalitní, pacient musí být schopen provádět bezchybnou ústní hygienu a jeho organizmus musí disponovat normální schopností hojení ran.

implant

Posted in All